NACIONALNO VIJEĆE

Članovi Nacionalnog vijeća:

Nada Turina Đurić, predsjednica
Melita Samoborec, potpredsjednica
Romeo Vincelj, potpredsjednik
Anka Mrak-Taritaš
Diana Topčić-Rosenberg
Goran Beus Richembergh
Jasmina Pašagić-Škrinjar
Sonja König
Stanko Borić
Mario Tevšić
Marija Duljković
Boris Babić
Mile Grubišić
Vesna Pusić
Jozo Radoš
Nikolina Herceg Kolman