NACIONALNO VIJEĆE

Članovi Nacionalnog vijeća:

Nada Turina Đurić, predsjednica
Melita Samoborec, potpredsjednica
Romeo Vincelj, potpredsjednik
Anka Mrak-Taritaš
Goran Beus Richembergh
Sonja König
Stanko Borić
Ines Šarić
Kemal Kremić
Stanko Kordić
Igor Kolman
Marija Duljković
Boris Babić
Mile Grubišić
Vesna Pusić
Jozo Radoš
Nikolina Herceg Kolman
Željko Berend