NACIONALNO VIJEĆE

Članovi Nacionalnog vijeća:

Nada Turina Đurić, predsjednica
Melita Samoborec, potpredsjednica
Romeo Vincelj, potpredsjednik
Anka Mrak-Taritaš
Goran Beus Richembergh
Sonja König
Kemal Kremić
Stanko Kordić
Marija Duljković
Boris Babić
Mile Grubišić
Vesna Pusić
Nikolina Herceg Kolman
Željko Berend