NACIONALNO VIJEĆE

Članovi Nacionalnog vijeća:

Nada Turina Đurić, predsjednica
Melita Samoborec, potpredsjednica
Romeo Vincelj, potpredsjednik
Anka Mrak-Taritaš
Goran Beus Richembergh
Jasmina Pašagić-Škrinjar
Sonja König
Stanko Borić
Ines Šarić
Kemal Kremić
Stanko Kordić
Igor Kolman
Marija Duljković
Boris Babić
Mile Grubišić
Vesna Pusić
Jozo Radoš
Nikolina Herceg Kolman
Željko Berend